inspiracje hr

Ogarnąć chaos. Zarządzanie sobą w czasie to nietrudna filozofia.

Pamiętam pierwsze szkolenie z zarządzania czasem Nie lubiłam tego tematu. Wydawał mi się schematyczny i po prostu nudny: cele, priorytety, zasady, reguły, procedury. Jakież było moje zdziwienie, kiedy uczestnicy swoją ciekawością, otwartością oraz nastawieniem na poszukiwanie, pokazali inne oblicze tematu. Zobaczyłam nasze życie jako projekt zamknięty w czasie. Że tak, jak każdy projekt ma cel i dlatego warto je przeżywać świadomie. Całkowicie przeformułowałam program, właściwie sam się przeformułował. Zaczęliśmy od wizji siebie, swojego życia, swojej roli zawodowej. Dotknęliśmy misji jaką mamy w pracy. Pojawiły się kluczowe dla każdego wartości. Cele, autentycznie napędzające do działania, wyłoniły się z tego same. Zainspirowały do tworzenia planów realizacji. Potem już tylko priorytety i niezbędne umiejętności: asertywność, podejmowanie decyzji i konsekwencja. Szkolenie nakręciło nas wszystkich do działania: po powrocie do domu, po dwóch latach walki z gliną, zrobiłam trawnik przed domem.

Kolejne szkolenia były jeszcze bardziej inspirujące. Fantastyczny był moment, gdy po raz pierwszy pojawiła się osoba uczestnicząca w nim ponownie, bo już zrealizowała wszystkie cele, które sobie postawiła i przyszła uporządkować kolejne sprawy. Takich uczestników było więcej. Najfajniej ma trener, bo on może przeżywać ten proces z każdą grupą, porządkując swój świat. Taki bonus.

Każde szkolenie zaczynam tak: „To są dwa dni, które warto podarować sobie…”. Potrzebujesz takiego prezentu?

Zagadnienia programowe

Zarządzamy strumieniem zdarzeń….. Życie to projekt….. jak dobrze go zrealizować?….. Postawa proaktywna i reaktywna….. Misja, wizja i cele życiowe….. Pilne to nie to samo, co ważne: wyznaczanie priorytetów….. Planowanie realizacji celów….. Zasady skutecznego planowania….. Eliminacja złodziei czasu….. Asertywność w służbie dobrego życia….. Narzędzia ułatwiające ogarnianie chaosu….. Świadomość swoich mocnych stron i słabości w życiu w zgodzie ze swoją misją i celami….. Zaplanowanie samodoskonalenia…..

Uczestnicy szkoleń mówią:

  • Bardzo mocno uświadamiające, co zżera nam czas, IV 2018
  • Szkolenie poruszyło problemy, z którymi bezskutecznie zmagałam się do tej pory w pracy, IV 2018
  • Takie szkolenie wnosi w nasze życie dużo dobrego. Zaczynamy inaczej myśleć i działać, V  2019